Gewone zandmuur

Arenaria serpyllifolia

Habitat: 

Zandmuur is een soort van open, droge vegetaties, zoals mos- duinen aan de kust, spoorwegterreinen, stenige milieus, akkerranden, open plekken in wegbermen enz. De plant groeit vooral op zonnige plaatsen, op voedselarme tot relatief voedselrijke standplaatsen.