Steenhoornbloem

Cerastium pumilum

Habitat: 

Binnen steenhoornbloem worden in België twee ondersoorten onderscheiden: subsp. pumilum en subsp. glutinosum (= C. pumilum subsp. pallens) (LAMBINON et al. 1998). Volgens andere recente flora’s, zoals Flora Nordica (JONSELL 2002), is het wel degelijk mogelijk de taxa goed uiteen te houden en ze op soortsniveau te onderscheiden. De kenmerken van de twee taxa werden in een artikel door SELL & WHITEHEAD (1964) door elkaar gehaald. Daardoor is in latere werken veel verwarring ontstaan, zo ook in de Belgische flora. De twee (onder)soorten verschillen in heel wat details, sommige zonder overlapping. Subsp. pumilum is een dikwijls roodachtig aangelopen plant met als voornaamste onderscheidende kenmerk de breedte van de kroonblaadjes (1.9 tot 3.5 mm), terwijl glutinosum een geelgroene plant is met kroonblaadjes van 0.8 tot 1.8 mm breed. Door die vermenging van kenmerken in de Belgische flora (alleen bovenste schutbladen met vliezige rand is - meestal! een kenmerk voor subsp. pumilum, slechts 5 meeldraden is een kenmerk voor subsp. glutinosum - in 60% van de bloemen!) is het voorlopig zeer onduidelijk welke (onder)soorten in Vlaanderen voorkomen en in welke mate. De Gentse populaties behoren waarschijnlijk allemaal tot subsp. pumilum.