Kleine steentijm

Acinos arvensis

Habitat: 

Kleine steentijm is een soort van zonnige en snel opwarmende biotopen, zoals rotsen, oude muren, puinhellingen, open kalk- graslanden en kalkrijke bermen. In Vlaanderen groeit kleine steentijm in hoofdzaak op spoorwegterreinen. In het Oost- Vlaamse krekengebied werd kleine steentijm ook gevonden op een kalkrijke polderdijk.