Bijenorchis

Ophrys apifera

Habitat: 

Bijenorchis komt in Vlaanderen vaak voor op opgespoten of vergraven terreinen, waar de soort optreedt als pionier. Ze staat op vochtige tot droge plaatsen op kalkhoudende, relatief humusarme bodem. Ze staat zowel op kalkrijk zand als op leem of klei. Ze wordt in Vlaanderen het meest gevonden in kanaal-, rivier- en wegbermen, op opgespoten terreinen en zelfs op mijnsteenbergen.