Bergnachtorchis

Platanthera chlorantha

Habitat: 

Bergnachtorchis groeit op voedselarme kalkgronden, in hoofdzaak in lichtrijke loofbossen, in struwelen en langs bosranden. Soms wordt de soort aangetroffen in voedselrijke, humeuze vochtige weiden. Op zonnige en drogere standplaatsen blijven de planten gedrongen en zeer stevig, met meer bladeren dan normaal.