BWK: Struweel op kalkrijke bodem (sk)

BWK-codes: sk

Het betreft steeds (doorn)struwelen op kalkrijke bodems met zeer zeldzame en specifieke plantensoorten. De eenheid sk is meer bepaald gebruikt voor binnenlandse vegetaties behorende tot het verbond van zuurbes (Berberidion).