BWK: Struweel op kalkrijke bodem (sk)

BWK-codes: 
sk

Beschrijving: 

Het betreft steeds (doorn)struwelen op kalkrijke bodems met zeer zeldzame en specifieke plantensoorten. De eenheid sk is meer bepaald gebruikt voor binnenlandse vegetaties behorende tot het verbond van zuurbes (Berberidion).

Relaties