Geelgroene wespenorchis

Epipactis muelleri

Habitat: 

Geelgroene wespenorchís heeft een voorkeur voor drogere graslanden op warme, beschutte plaatsen. Ze komt voor aan bosranden, onder struikgewas en in struweel op kalkhellingen. De kalkrijkdom van de ondergrond is essentieel. De soort verdraagt halfschaduw tot bijna het volle licht.