BWK: Eiken-haagbeukenbos op mergel (qk)

BWK-codes: qk

De eenheid qk is gebruikt om locaties van het eiken-haagbeukenbos met orchideeën op mergelbodem, of een soortenrijk stadium op dit bodemtype in de successie naar parelgrasbeukenbos met orchideeën weer te geven. Al deze percelen worden gekenmerkt door een specifiek intensief beheer van strooiselroof en hakhoutkap, waardoor een lichtrijk bostype ontstaat en waarbij de minerale, mergelrijke bodem frequent wordt blootgelegd. Bij wegvallen van dit intensieve beheer gaat de typische soortensamenstelling verloren. Van nature komt het type eerder voor op hellingen waar door erosie de beschikbaarheid van mergel voldoende hoog blijft.