Vliegenorchis

Ophrys insectifera

Habitat: 

Vliegenorchis is een typische soort van kalkrijke, grazige hellingen in de buurt van open bossen. Opvallend is dat de soort meestal niet in het volle zonlicht groeit, maar eerder de schaduw verkiest van struweel of bosranden. Vliegenorchis houdt van grazige hellingen en een stenige, vrij arme ondergrond. De soort groeit ook in bossen, zoals op open plekken in beukenen dennenbossen.