Hondskruid

Anacamptis pyramidalis

Habitat: 

Hondskruid houdt van volle zon en een open vegetatie, en verkiest daarbij kalkrijke, droge plaatsen. Hoewel een typische soort voor kalkgraslanden, kan ze ook in kalkrijke duingraslanden, op opgespoten terreinen en in wegbermen voorkomen. Soms groeit ze ook in iets minder kalkrijke biotopen, maar in die gevallen staat ze iets vochtiger, waarbij ze beïnvloed wordt door mineraalrijk grondwater. Hondskruid is een typische pionier, die even plots kan verdwijnen als de soort verschenen is.