Kalkbedstro

Asperula cynanchica

Habitat: 

Kalkbedstro is een soort van droge, voedselarme, kalkrijke graslanden. In Vlaanderen is het een exclusieve soort van oudere, goed ontwikkelde, ongestoorde duingraslanden, waar ze samen groeit met onder andere grote tijm, geel walstro en zachte haver, maar ook met zeldzaamheden als voorjaarsganzerik, liggend bergvlas en geel zonneroosje.