Voorjaarsganzerik

Potentilla neumanniana

Habitat: 

Voorjaarsganzerik is een soort van droge, voedselarme graslanden op kalkrijke bodems. In Vlaanderen komt ze voor in duingraslanden en kalkgraslanden. In de Duinen is het een indicator van weinig gestoorde duingraslanden op een licht humeuze bodem. Op kalkgraslandhellingen groeit voorjaarsganzerik juist op humusarme plaatsen en zelfs op rotsachtige kantjes. In Wallonië gedijt de soort ook op kalkrotsen.