Grote centaurie

Centaurea scabiosa

Habitat: 

Grote centaurie geeft de voorkeur aan plaatsen met (veel) licht. Andere milieu-eisen zijn droge, voedselarme, stikstofarme en kalkhoudende bodems. Groeiplaatsen die aan die voorwaarden voldoen, situeren zich in graslanden, wegbermen, braakland of (soms) in graanakkers.