Blauwgras

Sesleria caerulea

Habitat: 

Blauwgras is een soort van zeer droge, zonnige, voedselarme standplaatsen op kalkrijke rotsen. Ze staat in hoofdzaak op zuidgerichte rotswanden en krijthellingen en soms op opengekapte plekken in bossen op gelijkaardige standplaatsen. Vaak groeit ze samen met engbloem.