Gewone steenraket

Erysimum cheiranthoides

Habitat: 

Gewone steenraket groeit op eerder vochtige tot natte, zandigkleiige, of zandige tot zandlemige bodems. De gronden zijn bij voorkeur eerder humeus en voedselrijk. Klassieke standplaatsen worden gekenmerkt door flink wat bodemverstoring. De soort is eerder lichtminnend en verdraagt slecht concurrentie van ruigtekruiden. Meestal groeit gewone steenraket in kleine aantallen. Het meest komt ze voor in aardappel- en bietenakkers, in niet te minutieus onderhouden moestuinen en langs de oevers van grote rivieren. Vermoedelijk is dit laatste type standplaats zelfs de meest oorspronkelijke. Daarnaast kan de soort ook opduiken op dijken, in wegbermen en op ruderale terreinen.