Tuinjudaspenning

Lunaria annua

Habitat: 

Tuinjudaspenning wordt in Vlaanderen voornamelijk gevonden in de nabijheid van woningen waar de soort gekweekt wordt (wegbermen, stortplaatsen…). Steeds vaker echter slaagt ze erin om zich te vestigen op plaatsen waar ze het naar haar zin heeft, maar die nog nauwelijks geassocieerd kunnen worden met nabijgelegen tuinen. Meestal betreft het dan voedselrijke, vochtige, beschaduwde plaatsen: onder andere kanaalbermen, struweel in en rond het stedelijk gebied, oude muren enz. Op dergelijke standplaatsen heeft tuinjudaspenning zich recentelijk weten in te burgeren.