Gentiaanblauwtje

Maculinea alcon

Beschrijving: 

Het Gentiaanblauwtje is gemakkelijk te herkennen aan de onderkant van de vleugels. Deze zijn licht grijsbruin en hebben twee rijen witgerande zwarte stippen. Het Gentiaanblauwtje heeft één generatie van midden juni tot eind augustus. Het is een zeer gespecialiseerde dagvlinder die voor zijn overleving afhankelijk is van de Klokjesgentiaan en steekmieren.

Beheer: 

Vanwege de complexe levenscyclus is het Gentiaanblauwtje een moeilijk te beheren soort. Het Gentiaanblauwtje heeft in zijn habitat een combinatie nodig van een gezonde populatie Klokjesgentianen en steekmieren.

Voor de waardplant biedt kleinschalig plaggen in de onmiddellijke omgeving van bestaande planten goede kiemingsmogelijkheden, al moet er de laatste jaren, vanwege de hoge stikstofdepositie, vaak bijgekalkt worden om de plant tot kieming te laten komen. Door het egaliserende effect zijn grootschalige plagplekken vaak meer dan tien jaar ongeschikt voor de waardmieren. Extensieve begrazing met runderen of schapen, waarbij grote plekken met waardplanten tijdelijk uitgerasterd worden, kan een bijzonder gunstig effect hebben. Geleidelijke vernatting van leefgebieden heeft vaak een positief effect op de waardplant, maar er moet vermeden worden dat mierennesten langdurig onder water komen te staan. Te nat en de steekmieren zijn weg, te droog en de Klokjesgentiaan plant zich niet meer voort.