Groentje

Callophrys rubi

De oud-Nederlandse naam voor het Groentje is 'braamstruikvlindertje', omdat men vroeger dacht dat braam (rubus) de belanrgijkste waardplant was. Ook in zijn wetenschappelijke naam - Callophrys rubi - wordt daarnaar verwezen. Ondertussen weet men dat er meerdere waardplanten zijn. Zittend op een jong blaadje valt het Groentje nauwelijks op, maar de soort is onmiskenbaar. Het Groentje komt voor op vochtige en droge heide, in struwelen en bosranden en in kapvlakten en heeft 1 generatie van begin april tot eind juli.