Eikenpage

Neozephyrus quercus

Beschrijving: 

De Eikenpage komt voor in bosranden en op open plekken in loofbossen en parken, maar soms ook op grote alleenstaande eikgen. Vooral tegen de avond van een warme zomerdag zijn Eikenpages te vinden rond de kruinen van grote eiken. De soort heeft 1 generatie van begin juni tot eind augustus. 

Beheer: 

In tegenstelling tot de Bruine eikenpage zet de Eikenpage eitjes af op grote eiken die vaak op zonnige plekken staan. Het behouden of beheren van grote, zonbeschenen eiken in loofbossen, parken en lanen en mantel-zoomvegetaties met Sporkehout en braam kunnen geschikte eiafzetplaatsen en nectarbronnen behouden of creëren voor de Eikenpage.