Spint

Definitie: 

Het spinthout is het hout van een boom dat niet verkernd is. Spint situeert zich tussen het kernhout en de bast van de boom. Het bevindt zich aan de binnenzijde van het cambium en bestaat uit xyleem.