Rode bosbes

Vaccinium vitis-idaea

Habitat: 

Rode bosbes komt in Vlaanderen het meest voor in lichte loofen naaldbossen en op verboste heiden. Als halfschaduwplant gedijt de soort het best op plaatsen met een hoge luchtvochtigheid en een zure, voedselarme, zandige of venige bodem met een slecht verterende strooisellaag. Rode bosbes verkiest vrij droge tot matig vochtige standplaatsen, bijvoorbeeld in uitdrogend veen aan de rand van een vijver of ven, of dicht bij een afwateringssloot. In bossen die te donker uitvallen kan men rode bosbes vooral aantreffen langs paden en in bosranden.