Heivlinder

Hipparchia semele

Beschrijving: 

De Heivlinder is een middelgrote vlinder met een voorvleugellengte van 21-25 mm. De bovenkant van de vleugels is grijsbruin met een brede oranje band. Bij het vrouwtje is de oranje tekening op de bovenkant uitgebreider en contrastrijker dan bij het mannetje. De onderkant van de voorvleugel heeft een oranje grondkleur. Als ze zitten te zonnen met gesloten vleugels op een kaal stuk zand begroeid met korstmos, zijn ze bijna niet te zien. Typisch is dat de vliegende vlinder zich zet, en ineens schijnbaar verdwenen is.

Beheer: 

Voor de Heivlinder, maar eigenlijk alle heidefauna is structuurvariatie in het landschap en een rijke lokale structuur belangrijk, en dat betekent eerder kleinschalig beheren. En dit om verschillende redenen, de Heivlinder moet op korte afstand van elkaar volgende elementen terugvinden

  1.  aanwezigheid van voldoende snel opwarmende open plekken
  2. de aanwezigheid van boompjes (herkenningspunten en schaduw)
  3. veel nectar, aangeboden door verschillende plantensoorten
  4. Schrale graslanden met schapengras, de voedselplant van de rups

De schaal van de beheermaatregelen is best zo klein mogelijk en er mag zelfs ‘slordig’ gewerkt worden. Kleinschalige acties creëren erg veel verschillende soorten gradiënten (ruimtelijk en temporeel, bv. bodem- en vegetatiesamenstelling) op een kleine oppervlakte. Het toepassen van een combinatie van allerlei beheertechnieken zorgt bovendien voor een nog grotere variatie. Begrazen, bomen kappen, plaggen, branden en maaien zijn beheermaatregelen die worden toegepast in heidegebieden.

Voor de Heivlinder werd een soortbeschermingsprogramma opgesteld, meer info vind je bij ANB.