Brandbeheer in de heide

Gewenst vuur op de heide

Definitie: 

Brandbeheer is tot 1980 een veel gebruikte beheertechniek geweest in de heide. Op dit moment wordt deze techniek minder toegepast omdat bij brandbeheer de heide meer zou vergrassen. Echter goed brandbeheer in combinatie met begrazing kan vergrassing juist verwijderen. Het branden van de heide gebeurt in de winter als de vegetatie droog is. Er wordt tegen de wind in gebrand en indien nodig wordt er een tegenbrand aangestoken. Struikheide jonger dan 15 jaar zal bij en niet te intensieve brand terug uitlopen vanuit de wortels, oudere heide sterft meestal en dan zal kieming vanuit het zaad moeten gebeuren.