Stikstof

N

Definitie: 

Stikstof is een essentiële voedingsstof voor de groei van planten. In de laatste eeuw leidde het gebruik van kunstmest en drijfmest, waarvan stikstof een belangrijke component is, tot drie à zes maal hogere gewasopbrengsten in de landbouw. Helaas komt een deel van die stikstof ook in natuurlijke ecosystemen terecht. Dit leidt tot verschuivingen van zeer soortenrijke maar voedselarme vegetaties naar voedselrijke situaties met maar enkele nitrofiele soorten. Hoogproductieve soorten overschaduwen bij voldoende voedsel door hun hoge groeisnelheid de minder productieve soorten, waardoor deze door gebrek aan licht geen kans krijgen. Het verlies aan biodiversiteit in natuurgebieden is ten gevolge van deze stikstof dus hoog. Gekende voorbeelden zijn vergrassing van droge heide met Bochtige smele, natte heide met Pijpenstrootje en kalkgraslanden met Gevinde kortsteel.