Mortaliteit

Sterfte

Definitie: 

In de populatiedynamica slaat de mortaliteot op de sterfte binnen een populatie. Ze wordt uitgedrukt in aantal individuen per duizend (vb 220/1000 of 220 promille) of in procent (22%) per jaar.