Populatiedynamica

Populaties bestuderen

Definitie: 

Populatiedynamica is de wetenschap die de veranderingen van populaties bestudeert, en dit zowal op korte als lange termijn. Daarbij worden aantallen, dichtheden, geslachtsverdelingen, leeftijden etc. bekeken.