Snortikker

Chorthippus mollis

De snortikker komt voor op droge heideterreinen, heischrale graslanden en stuifzanden. De verspreiding van de snortikker is beperkt tot de (West)kust, de Vlaamse zandstreek en de Kempen. Het is een herbivoor, die vrij mobiel is. De soort is actief van juli tot september.