MINA

Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen

Definitie: 

Eigenlijk vind je de afkorting MINA op meerdere plaatsen terug. In de term Minaraad, in de website MINA.be (wat eigenlijk de site is van AMINAL, nu omgevormd tot LNE (Departement Leefmilieu, Natuur en Energie)), Het Minaplan en het MINA-fonds.