Krasser

Chorthippus parallelus

Beschrijving: 

De krasser is een vrij kleine veldsprinkhaan met korte vleugels, ongeveer 1,3-2 cm lang. Ze zijn meestal groen, met bruine en zwarte accentjes, zo is de knie van de springpoot duidelijk donkerder dan de rest van de poot. De Krasser is een van de algemeense sprinkhanen van de Benelux, en het geluid, een helder srè-srè-srè is typisch voor de wat interesante graslanden bermen en tuinen. Doordat ze in grote dichtheden kunnen voorkomen vormen ze belangrijk voedsel voor insectenetende dieren.

Beheer: 

De Krasser is een algemene soort van graslandvegetaties. Bijzondere beheermaatregelen zijn niet nodig, maar verschraling van graslanden (afname voedingsstoffen) en daardoor een warmer microklimaat (meer licht op de bodem) zijn voor deze soort positief.