Bruine vuurvlinder

Lycaena tityrus

De Bruine vuurvlinder is een zeer zeldzame soort van droge en vochtige schrale graslanden en op heiden met veel bloemen. De onderkant van de achtervleugel heeft in tegenstelling tot de andere vuurvlinder-soorten een geelbruine grondkleur. De bovenkant van de voorvleugel van het mannetje is bruin met enkele zwarte vlekken met een rij oranje vlekjes langs de achterrand. Bij het vrouwtje is de bovenkant van de voorvleugel oranje met zwarte vlekken. In in het oosten van Vlaams-Brabant is het een doelsoort voor natuurbeheer.