Biobeschikbaarheid

Wel of niet schadelijk?

Definitie: 

Biobeschikbaarheid verwijst naar de fractie van de totale aanwezige hoeveelheid van een stof die beschikbaar is voor opname door planten en dieren. Hoewel er veel van een stof aanwezig kan zijn, is het mogelijk dat slechts een zeer klein deel opgenomen kan worden. Die stof heeft dan een lage biobeschikbaarheid. Soms zijn schadelijke stoffen in grote hoeveelheden in het milieu aanwezig, maar zijn ze bijvoordeeld sterk gebonden aan bodemdeeltjes, zodat ze moeilijk kunnen worden opgenomen.