Biomassa

Het gewicht van het leven

Definitie: 

Biomassa is de gezamelijke massa van de levende materie in een ecosysteem of een deel daarvan. De biomassa van een bos is dus de massa (in ton vb) van alle bomen, kruidachtige planten, struiken, dieren schimmels etc... Meestal wordt dit uitgedrukt per eenheid van oppervlakte (ton per hectare vb). Biomassa kan ook gebruikt worden per soort, enkel bovengronds of ondergronds, enkel het plantaardig materiaal,...