Valkruid

Arnica montana

Habitat: 

Valkruid groeide in Vlaanderen ooit in matig vochtige tot matig droge, grazige vegetaties op zure en eerder voedselarme, veenachtige en zandige bodem, op de overgang van beekdal- graslanden naar vochtige heidevegetaties (o.a. in de Limburgse Netevallei). De plant wordt beschouwd als een indicator- soort van een iets voedselrijkere standplaats in een voor de rest voedselarm milieu.