Lavendelhei

Andromeda polifolia

Habitat: 

Lavendelhei is een typische hoogveensoort die ook wel in natte heide met actieve veenvorming kan voorkomen. De standplaats is erg zuur, ongebufferd en zeer voedselarm. In optimale omstandigheden staat de watertafel heel het jaar net onder het maaiveld. In elk geval is de standplaats zeer nat en vertoont de watertafel slechts minimale schommelingen. Bij verlanding van veenputten en vennen kan lavendelhei in de opgroeiende veenmosbulten groeien. Zijn er bulten en slenken gevormd, dan vinden we de soort bovenop de lagere veenmos- bulten of, wanneer de bulten verder uitgroeien, op de flanken ervan. Verdroging is nefast voor lavendelhei, en bij het dichtgroeien van het veen met berken of dennen zal het al snel te donker worden voor deze soort.