BWK: Vochtige tot natte dopheivegetatie (ce, ces)

BWK-codes: ce ces

Deze eenheid is gebruikt voor het aanduiden van natte heidevegetaties. De naam in de titel is enigszins misleidend want dophei hoeft niet noodzakelijk aspectbepalend of aanwezig te zijn. Vegetatiekundige indelingen onderscheiden meestal verschillende vegetatietypen binnen de natte heide. Deze vallen in de Biologische Waarderingskaart allemaal onder de eenheid ce of ces.