Vergrassing

Gras overheerst

Definitie: 

Vergrassing is de overvloedige groei van grassen, zoals Pijpenstrootje en Bochtige smele, waardoor andere soorten achteruitgaan. Het fenomeen doet zich in natuurgebieden voor als gevolg van aanrijking met meststoffen of een te extensief beheer.