Draagvlak

Essentiële steun

Definitie: 

Draagvlak is een vaag begrip dat verwijst naar de mate waarin mensen een bepaald beleid aanvaarden of steunen. Zo kan er bijvoorbeeld al dan niet voldoende draagvlak zijn voor een rookverbod in café's. Voor het natuurbehoud is een groot draagvlak essentieel: als veel mensen van de problemen op de hoogte zijn, natuurbehoud belangrijk vinden, en eventueel bereid zijn er zich zelf voor in te zetten, komt dat de natuur ten goede.