DPSIR

Definitie: 

Het DPSIR-raamwerk is een model dat de samenhang tussen samenleving, milieu natuur en natuurbeleid voorstelt. Zie ook het Natuurrapport