NVBG

Natuurverbindingsgebieden

Definitie: 

Natuurverbingsgebieden zijn een categorie van gebieden uit het Natuurdecreet die van belang zijn voor de migratie van planten en dieren tussen de gebieden van het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) en/of natuurreservaten en waarbinnen een specifiek gebiedsgericht natuurbeleid wordt gevoerd. De natuurverbindingsgebieden vormen, samen met de natuurverwevingsgebieden, het Integraal verwevingsen ondersteunend netwerk (IVON). Zie voor extra informatie de fiche over VEN.