Watertype

Niet zomaar water

Definitie: 

Op basisch van een aantal milieufactoren kunnen waterlopen in verschillende types worden opgedeeld. Belangrijke factoren hierin zijn morfologische kenmerken als grootte, diepte en functionele kenmerken als gebruik door scheepvaart en functie voor het waterbeheer. De openbare viswaters in Vlaanderen worden ingedeeld in de volgende watertypen: * grind-, zand- en kleiputten; * meanders; * ondiepe plassen; * stadswaters; * kanalen, intensief en extensief bevaren; * polderwaters, vaarten en sloten.