Gebiedsgericht beleid

Verschillende belangen verzoenen

Definitie: 

Gebiedsgericht beleid wil in een gebied milieu- en natuurdoelstellingen, ruimtelijke ordening en ruimtelijke economie met elkaar verzoenen. Zo wil men de schaarse ruimte optimaal benutten, de milieuhinder van bedrijvigheid milderen en voldoende ruimte voorzien voor natuur- en groengebieden.