Gewestplan

Weergave van terreinbestemmingen

Definitie: 

Op een gewestplan worden de bestemmingen van de terreinen in een bepaald gebied vastgelegd. Het vormt de basis voor de ruimtelijke ordening. Het gewestplan is een gedetailleerde kaart waarop kleuren de bestemmingen van de terreinen aangeven. Tegenwoordig worden geen gewestplannen meer opgesteld, maar worden ze vervangen door Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP's).