Bosbeheerplan

Plannen van verschillende taken van het bosbeheer

Definitie: 

Bosbeheer is een werk van lange adem en daarom is het best om neer te schrijven welke kant het op moet met het bos. Immers boomke groot, planterke dood. Dus om het bosbeheer over meerdere generaties bosbeheerders doelgericht te maken, wordt een bosbeheerplan opgesteld. Daarin wordt vastgelegd wat de visie op lange termijn is en wat daarvoor in de volgende 10-20 jaar in het bos moet gebeuren. Uiteraard kan zo'n plan onderweg bijgestuurd worden, want bosbeheer is nooit helemaal voorspelbaar.