Buffer

verandering tegenwerken

Definitie: 

Een buffer zal bepaalde veranderingen kunnen tegenwerken. Meestal wordt deze term gebruikt bij verzuring. Als de hoeveelheid zuurvormende stoffen toeneemt, zal een buffer (zoals kalk) de verzuring zelf een tijdlang kunnen tegenhouden. Het water of de bodem zijn dan gebufferd. Daarnaast wordt de term buffer ook gebruikt als het gaat om een een strook land dat dient om negatieve milieu-invloeden tegen te houden. Een buffer kan een strook bod zijn rond een industriezone of zone rond een natuurgebied om invloeden van landbouw tegen te houden.