Ruilverkaveling

Voor elk terrein de beste bestemming

Definitie: 

Ruilverkaveling herschikt landbouwpercelen binnen een vooraf afgebakend gebied. Dit bevordert rendabele en duurzame landbouw omdat er wordt gestreefd naar aaneengesloten, regelmatige en gemakkelijk toegankelijke terreinen die zo dicht mogelijk bij het landbouwbedrijf liggen. Ruilverkaveling komt echter niet alleen de landbouw ten goede. Er wordt gezocht naar mogelijkheden om bij te dragen aan natuur- en landschapszorg, zorg voor cultuurhistorisch en archeologisch erfgoed, recreatie,... in evenwicht met de landbouwkundige verbeteringen. In Vlaanderen is ruilverkaveling de bevoegdheid van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM).