Landinrichting

Optimaal benutten van de open ruimte

Definitie: 

Landinrichtingsprojecten willen gebieden zodanig inrichten dat alle facetten die in het gebied aanwezig zijn (milieu, natuur, landbouw, recreatie, cultuurhistorie,...) zich volwaardig kunnen ontwikkelen. Ze zijn de bevoegdheid van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM).