Mesofiel

Matig vochtig

Definitie: 

Plantensoorten zijn mesofiel wanneer ze groeien op matig vochtige plaatsen. Zo is er bijvoorbeeld mesofiel bos en mesofiel hooiland.