Mesofiel hooiland

Glanshavergrasland

Definitie: 

Mesofiel hooiland, ook wel glanshaverhooiland, omvat gemaaide graslanden op min of meer vochthoudende, voedselrijke, eventueel bemeste bodem. Deze vegetatie is algemeen en komt bijvoorbeeld (terug) massaal voor in goed beheerde wegbermen. Glanshaver en Groot streepzaad zijn kensoorten. Hoge grassen, samengesteldbloemigen (Margriet,…) en grote schermbloemigen (Gewone berenklauw, Peen,…) zijn typisch.