Sikkelklaver

Medicago falcata

Habitat: 

Sikkelklaver vormt samen met luzerne een fertiele kruising, namelijk bonte luzerne (Medicago x varia). In sommige flora's worden sikkelklaver en luzerne beschouwd als ondersoorten van eenzelfde soort. Sikkelklaver is een plant van voedselarme tot matig voedselrijke graslanden op droge, kalkhoudende bodem. In de Duinen is sikkelklaver vooral te vinden in wegbermen. In het binnenland betreft het met kalkrijk zand opgespoten terreinen, kalkgraslanden en kalkrijke rivierdijken en wegbermen.