Kalkgrasland

Zeldzame soortenrijkdom

Definitie: 

Kalkgraslanden komen voor op droge tot matig droge bodems die rijk zijn aan kalk. In de praktijk bevindt zich meestal een kalkgesteente of krijt op geringe diepte. Het zijn zeer soortenrijke en kleurige vegetaties, die vaak al eeuwen bestaan. Ze zijn in Vlaanderen zeldzaam (beperkt aanwezig in het zuiden van de provincie Limburg) en hun natuurbehoudsbelang is hoog. Meer naar het zuiden in Europa zijn ze wel algemener en beter ontwikkeld.